W semestrze zimowym 2019/2020 Arkadiusz Wudarski przebywał w charakterze visiting scholar na Wydziałe Prawa Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona (George Washington University Law School).

W ramach pobytu w USA prowadził on badania prawnoporównwacze obejmujące między innymi amerykańskie prawo spadkowe oraz socjologię prawa. Badania koncentrowały się w szczególności na analizie zasad dziedziczenia oraz dostępu do zasobów cyfrowych (pozostawionych przez zmarłego użytkownika na internetowych portalach społecznościowych). Podczas pobytu Arkadiusz Wudarski nawiązał współpracę z badawczami amerykańskiego prawa cywilnego reprezentujących różne ośrodki naukowe, uczestniczył w wykładach, seminariach oraz konfernecjach naukowych. Nasz Kolega zapoznał się też z funkcjonowaniem amerykańskiego systemu wymiaru sprawiedliwości uczestnicząc w posiedzeniach sądów powszechnych, a także w sesjach Sądu Najwyższego. A. Wudarski brał ponadto aktywny udział w pracach Amerykańskiej Komisji Unifikacji Prawa (The Uniform Law Commission – ULC), a na zaproszenie International Law Society wygłosił wykład „Spadek digitalny w Niemczech – perspektywa porównawcza”.

W ramach nawiązanej współpracy, 11 maja 2020 r., wykład gościnny na naszym Wydziale w ramach IUS PRIVATUM wygłosiła Melissa Kucinski. Wykład był poświęcony problematyke uprowadzenia dziecka za granicę oraz opieki nad dzieckiem z perspektywy prawa amerykańskiego.

GWU Law School należy do czołowych amerykańskich ośrodków naukowych. Jest to najstarszy wydział prawa w stolicy USA. Wyniki badań A. Wudarskiego w języku polskim są publikowane między innymi w czasopiśmie „Forum Prawnicze”.

https://forumprawnicze.eu/attachments/article/374/Wudarski.pdf