Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland już po raz dwudziesty pierwszy przeprowadziło badanie „Studenci prawa w Polsce”. Jest to największy, w skali kraju, projekt badający opinię studentów prawa na tematy związane z edukacją prawniczą, szkolnictwem, praktykami oraz rynkiem prawniczym.

Od kilkunastu lat ELSA jest aktywnym uczestnikiem zmian jakie następowały nie tylko na wydziałach prawa w Polsce, ale również na rynku prawniczym. Stowarzyszenie, będąc istotnym głosem studentów prawa, bada ich oczekiwania i kierunki rozwoju realizując cele statutowe. Służy społeczności studenckiej i wpływa na korzystne zmiany w sferach będących obiektem zainteresowania studentów. Struktura Badania pozostaje niezmienna od lat. Składa się z segmentów takich jak: jakość kształcenia, aplikacja i zawody prawnicze, praktyki oraz ocena rynku prawniczego. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę poszczególnych aspektów na ich wydziale, jak dostęp do pomocy naukowych, czy działalność pozanaukowa. Wśród pytań pojawiły się także kwestie dotyczące oczekiwań po odbyciu praktyk oraz najważniejsze problemy studentów, z którymi spotykają się na rynku pracy. W tym roku zebrano 1323 odpowiedzi z ponad 17 miast w całej Polsce. Warto zauważyć, że z roku na rok docieramy do coraz większej liczby studentów (kolejny wzrost liczby odpowiedzi względem ubiegłych lat).

 

https://www.elsa.org.pl/projekty-elsa/badanie-studenci-prawa-w-polsce/wyniki-badania-studenci-prawa-w-polsce-2020