Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Szanowni studenci,

informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

W informacji dla studentów znajduje się odesłanie do przepisów dotyczących stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Treść Rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra jest na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000658

Treść Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra jest na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002297

Zgodnie z pkt. 3.3 informacji na temat stypendiów MNiSW: "Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2020 r."

Informacja o terminie i sposobie przekazywania wniosków do Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego udostępniona zostanie w pierwszej połowie września br.