Wyciąg z komunikatu Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dn. 2 września 2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami:

  1. Zajęcia dydaktyczne (niezależnie od formy – wykłady, ćwiczenia, laboratoria) w sem. zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla wszystkich lat, kierunków i form studiów na WPiA UZ odbywać się będą w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem aplikacji GSuite – google meet/google classroom.
  2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej będą prowadzone z wykorzystaniem strumienia audio i wideo (streaming), według ustalonego planu zajęć, w czasie rzeczywistym, w sposób zapewniający studentom i prowadzącym zajęcia bezpośredni kontakt.
  3. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym przy wykorzystaniu sprzętu (komputer/kamerka) oraz łącza internetowego o określonych parametrach technicznych. Uczestniczenie w przekazie poprzez strumień audio i wideo – może nastąpić w razie braku innych urządzeń – przy użyciu smartfonu.
  4. Studenci nieposiadający sprzętu lub łącza internetowego powinni ten fakt zgłosić Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji poprzez pocztę elektroniczną z adresu zarejestrowanego w systemie Dziekanat, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31.10.2020 r. W uzasadnionych przypadkach studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych wykorzystując sprzęt i pomieszczenia uczelni z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i higieny wynikających z zaleceń Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz GIS.
  5. Na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji umieszczony zostanie link do systemu umożliwiającego studentom zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizacji zajęć zdalnych wraz z instrukcją korzystania systemu.