W pierwszych dniach października br. na Wydziale Prawa i Administracji odbędą się spotkania informacyjno-adaptacyjne dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Spotkania, których przedmiotem jest zapoznanie studentów z zasadami odbywania studiów, przydział do grup zajęciowych z lektoratów językowych oraz zapoznanie z zasadami zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego odbędą z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji (bud. A-41) na Pl. Słowiańskim 9 w Zielonej Górze. Dokładny harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie internetowej WPiA w ostatnim tygodniu września. Udział w spotkaniach jest obowiązkowy.

Obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zostanie przeprowadzone w osobno ustalonym terminie, podanym do wiadomości na stronie domowej Wydziału (zakładka Ogłoszenia) w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (aplikacja GSuite –google meet).