Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ został powołany do grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach zespołu I Nauki Społeczne, który obejmuje następujące dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia w dyscyplinach nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji.

W poprzedniej kadencji prof. Tadeusz Stanisławski pełnił funkcję członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prof. T. Stanisławski jest pracownikiem Katedry Prawa Finansowego i Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga złożył gratulacje nowemu ekspertowi PAK-i.