Dr Przemysław Sztejna z Instytutu Nauk Prawnych UZ został wybrany na funkcję Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Dr P.Sztejna jest zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego i Administracyjnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, inwestycji budowlanych (nieruchomości, zagospodarowania przestrzenne, prawie budowlanym). Posiada wieloletnie doświadczenie w stałych obsługach prawnych podmiotów gospodarczych i publicznych, a także doświadczenie w zastępstwach procesowych podczas sporów sądowych i reprezentacji podmiotów indywidualnych. Autor kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych i naukowych z obszaru prawa nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego i postępowania administracyjnego. Ponadto, dziekan OIRP dr Przemysław Sztejna pełni funkcję etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz członka Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia na egzamin radcowski. Jest także wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych, delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawych oraz wspólnikiem w BUJKO&SZTEJNA sp. partnerska, sklasyfikowanej w 2020 r. na 16 miejscu wśród największych kancelarii z połączonych regionów Dolnośląskiego (m.in. miasto Wrocław ) i Lubuskiego w rankingu Kancelarii Prawniczych wydawanym przez Rzeczpospolitą. Dyrektor INP UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ złożył nowemu Dziekanowi OIRP w Zielonej Górze gratulacje oraz wyraził nadzieję na intensywną współpracę między Instytutem Nauk Prawnych UZ a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze.