Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga był aktywnym uczestnikiem Lubuskiego Forum Edukacyjnego pt. „Oświata w dobie pandemii”, zorganizowanego w ramach Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej „Lubuskie 2020”.

Forum odbyło się 24 września 2020 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze a jego organizatorem był Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wystąpienie prof. Andrzeja Bisztygi nosiło tytuł „Edukacja antydyskryminacyjna - znaczenie praw człowieka w procesie edukacji”. Profesor Andrzej Bisztyga naświetlił zagadnienie w dwóch płaszczyznach, to jest w płaszczyźnie prawnej - nie w pełni społecznie uświadomionej oraz w płaszczyźnie praktyki, która nie jest wolna od realizacyjnych przeszkód i trudności. Referat prof. Andrzeja Bisztygi uwzględniał także wykładnię odpowiednich postanowień Konstytucji RP oraz charakterystykę wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Obrady zostały otwarte przez Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Łukasza Poryckiego, odczytano też przesłanie od Lubuskiej Kurator Oświaty Ewy Rawy. Gościem Forum była m. in. Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Barbara Literska, prof. UZ. Uczestnikami Forum byli pedagodzy oraz przedstawiciele przedmiotowo właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Wśród prelegentów znaleźli się także: dr Jarosław Wagner - dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, Jerzy Kaliszan - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp., Agnieszka Dawydzik z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Czesław Fiedorowicz - prezes Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr, Paweł Juckiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Soli oraz Tomasz Pluta - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.