Zgodnie z Zarządzeniem nr 136 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 01.10. 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przedłużony został termin złożenia prac dyplomowych do 30.11.2020 r.

Zarządzenie (pdf)

Studenci zobowiązani są dostarczyć prace dyplomowe odpowiednio zapakowane wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty, kuriera lub w ostateczności osobiście do Kancelarii Ogólnej w Rektoracie.

Kancelaria Ogólna rejestruje przyjęcie przesyłki pracy dyplomowej w rejestrze korespondencji i dostarcza zgodnie z dotychczasową metodologią postępowania do adresata wewnątrz Uczelni.

Dwa egzemplarze pracy dyplomowej (w oprawie miękkiej i twardej) powinny być zapakowane w jedną kopertę zaadresowaną na Dziekanat WPiA.

Zasady przygotowania pracy dyplomowej dostępne są na stronie Wydziału w zakładce Studenci->Dziekanat.