Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego został zaproszony do udziału w III konferencji międzynarodowej „Współczesne wyzwania prawa administracyjnego w perspektywie interdyscyplinarnej”.

Konferencje zorganizowano w trybie on-line w dniu 9 października 2020 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Bukareszcie (Rumunia). Wystąpienie prof. I. Pankiewicza zostało poświęcone konstytucyjnym aspektom i demokracji partycypacyjnej na masowym rynku wyborczym. Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Ekonomiczny w Bukareszcie wraz z rumuńskim Towarzystwem Nauk Prawnych i Administracyjnych. Celem Towarzystwa Nauk Prawnych i Administracyjnych jest organizowanie i promocja działalności naukowo-dydaktycznej z zakresu nauk prawnych i administracyjnych na poziomie międzynarodowym. W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele wielu znanych ośrodków naukowych, między innymi profesor Czeskiej Akademii Policyjnej Zdenek Fiala, profesor Uniwersytetu w Craiova (Rumunia) Claudiu Danisor, profesor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (Ukraina) Iryna Sofinska, profesor Uniwersytetu Europy Południowo-Wschodniej (Republika Macedonii Północnej) Jeton Shasivari, profesor Uniwersytetu Lusófona (Porto, Portugalia) Maria do Rosário Anjos, profesor Uniwersytetu Islandzkiego w Reykiawiku M. Elvira Mendez-Pinero, profesor Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia) Vuk Cucić, profesor North-West University (Republika Południowej Afryki) Howard Chitimira i wielu innych. Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane.