Pan dr Kajetan Górny, LL.M. - pracownik Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wziął udział w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji zatytułowana 'Religious Freedom and Education', zorganizowanej w dniach od 08 do 10 października 2020 r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele nauki z szeregu uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Malty, Włoch, Polski, a także innych krajów. Językiem konferencji była język angielski i hiszpański.

Dr kajetan Górny wygłosił referat był zatytułowany: „Right to court and freedom of religion in the context of contracting for work with a catechist teacher.” Treść wystąpienia dr Kajetana Górnego koncentrowała się na problematyce związanej z możliwością skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w przypadku pracowników – katechetów. Wspomniane wystąpienie dotyczyło także zagadnień związanych z wzajemnym przenikaniem się różnych porządków prawnych. Przedmiotem oceny była w szczególności dopuszczalność badania przez sądy powszechne możliwości cofnięcia misji przez władze kościelne różnych kościołów w kontekście prawa pracownika do wynagrodzenia oraz prawa do sądu przy nawiązywaniu stosunku pracy. W wystąpieniu starano się wyważyć obie, jakże istotne wartości, które akurat w tej konstelacji stoją po przeciwnych stronach. Po wystąpieniu wywiązała się ciekawa dyskusja, ponieważ okazało się, ze podobne problemy występują także w porządkach prawnych na Słowacji, Chorwacji, a także we Włoszech. Z uwagi na uwarunkowania epidemiologicznego konferencja odbyła się w zdalnie.