Zagadnienie stosowania podsłuchu w toku postępowania karnego od kilku lat stanowi ważny przedmiot dyskusji doktrynalnych w Polsce, wywołuje orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, jest szeroko dyskutowane społecznie. Miło nam poinformować, że w tej dyskusji uczestniczy również Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego naszego Wydziału.

W internetowym wydaniu Prawo.pl ukazał się wywiad z doktorem Alfredem Staszakiem, który w swoim dorobku naukowym podnosi kwestię potrzeby gruntownego przemodelowania ustawowego prawnych podstaw stosowania podsłuchu procesowego i operacyjnego. Obowiązujące przepisy art. 19 Ustawy o Policji były już zmieniane ponad 20 razy, a niedawno weszła w życie kolejna ich nowelizacja. Podsłuch związany jest z procesem komunikacji, w którym zawsze uczestniczą co najmniej dwie osoby, a przy zastosowaniu nowoczesnych środków łączności uczestników rozmowy może być nawet kilkunastu. W zaprezentowanej koncepcji nowego spojrzenia na stosowanie kontroli podsłuch nie dotyczyłby już określonego podmiotu, a wszystkich uczestników rozmowy odnoszącej się do przestępstwa ściganego z urzędu i zagrożonego odpowiednio surową karą. Koncepcja ta podnosi też kwestie właściwej – sądowej – kontroli nad pracą operacyjną organów ścigania. Wywiad jest przyczynkiem w dyskusji nauki i praktyki w ściganiu najpoważniejszych przestępstw, przy zwalczaniu których stosowane są ofensywne metody gromadzenia dowodów na potrzeby procesu karnego.

Zapraszamy do lektury tego ciekawego wywiadu:

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kontrola-operacyjna-przepisy-do-zmiany-opinia-dr-alfreda-staszaka,500601.html?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NRPiA-03-06-20_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NRPiA-03-06-20_OTH%2FWKC0120011_IEM010&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000008966271