Zarządzenie Nr 215 Rektora UZ ws. zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w sem. zimowym r. ak. 2020/2021

Zarządzenie Nr 215 Rektora UZ