Miło nam poinformować, że trzech pracowników INP UZ zostało włączonych do prac uczelnianych jednostek organizacyjnych.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski zaprosił Kierownika Katedry Prawa Finansowego i Administracyjnego dr hab. Andrzeja Gorgola, prof. UZ do udziału w pracach Komisji Finansów UZ w charakterze eksperta z głosem doradczym oraz dr hab. Pawła Kuczmę, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego oraz Międzynarodowego Publicznego do udziału w pracach Komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz jego zmian w charakterze eksperta z głosem doradczym. Ponadto, uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 33 z dnia 30.10.2020r. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ został powołany na członka Rady Wydawniczej Oficyny Wydawniczej UZ. Informując o tym nowopowołanych, gratulacje z tego tytułu złożył im Prorektor ds. Rozwoju i Finansów UZ dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ.