Prof. Andrzej Bisztyga oraz prof. Iwan Pankiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego INP UZ wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nieodpłatna pomoc prawna jako zadanie administracji publicznej. Doświadczenia i kierunki zmian”.

Konferencja odbyła się w dniu 9 grudnia 2020 roku a jej organizatorami byli Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie. Prof. Andrzej Bisztyga przewodniczył drugiemu Panelowi Konferencji zatytułowanemu „Nieodpłatna pomoc prawna a prawa człowieka”, który był poświęcony głównie formom realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej a w którym prelegentami byli prof. Hubert Izdebski, prof. Jacek Sobczak, prof. Kazimiera Juszka i mgr Karolina Dziedzic, prof. Anna Kalisz oraz dr Piotr Czarny. Prof. Andrzej Bisztyga wziął także w udział w dyskusji podsumowującej panel pierwszy, dotyczącej konstytucyjnych podstaw prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, z udziałem m.in. b. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz oraz prof. Bogusława Przywory. Prof. Iwan Pankiewicz przedstawił na konferencji referat pt. „Nieodpłatna pomoc prawna na Ukrainie”. Wystąpienie miało miejsce w ramach trzeciego, komparatystycznego Panelu konferencji, któremu przewodniczył prof. Jacek Sobczak, a który to Panel był poświęcony nieodpłatnej pomocy prawnej w rozwiązaniach państw europejskich. W swoim wystąpieniu prof. Pankiewicz dokonał charakterystyki ukraińskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie skupił się na analizie jego cech pozytywnych oraz na analizie stojących przed tym systemem poważnych wyzwań w postaci trwającej rosyjsko-ukraińskiej wojny hybrydowej, pandemii Covid-19 oraz kryzysu gospodarczego. Konferencja odbyła się w trybie on-line.