Sprawozdanie z webinarium zorganizowanego przez Koło Prawa Konstytucyjnego KonstytUZja

W dniu 8 grudnia 2020 r. odbył się wykład online dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UZ oraz Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego.

Webinarium to jest częścią cyklu spotkań poświęconych prawu konstytucyjnemu organizowanych przez Koło Prawa Konstytucyjnego „KonstytUZja”, działające przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego w Instytucie Nauk Prawnych UZ. Spotkanie otwarła inicjatorka tego cyklu spotkań Pani dr Anna Chodorowska, która sprawuje opiekę nad Kołem „KonstytUZja”wraz z Panią dr Justyną Michalską.
Wykład dotyczył Konstytucyjnego zakazu dyskryminacji. Profesor Andrzej Bisztyga przedstawił zasady zakazu dyskryminacji oraz zasady w równości w ujęciu konstytucyjnym, odnosząc się do doktryny oraz najnowszego orzecznictwa, w tym orzecznictwa europejskiego. Referent w szczególności poruszył problematykę dyskryminacji w systemie edukacyjnym, która spotkała się z ożywioną dyskusją w trakcie trwania webinarium. W webinarium udział wzięło ponad 30 osób, zarówno studenci, jak i pracownicy INP UZ, a także uczniowie z klasy patronackiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie, której opiekunem jest Pan Marcin Zarzeczny. Wykład został zwieńczony dynamiczną dyskusją na temat dyskryminacji we współczesnym świecie, w której głos zabrali zarówno studenci oraz pracownicy INP UZ, jak również opiekun klasy patronackiej z Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie Pan Marcin Zarzeczny. Przyczynek do dyskusji, którą moderował przewodniczący Koła Pan Łukasz Kłodaś, stanowiły pytania i uwagi na temat dyskryminacji i równego traktowania zainicjowane przez prof. dr hab. Jacka Mazurkiewicza, a także odniesienie się do problematyki dyskryminacji w szkole, do których odniósł się opiekun klasy patronackiej Pan Marcin Zarzeczny, a także nasz student i zarazem wiceprzewodniczącego Koła Pan Mikołaja Mokrzan. Spotkanie to będzie stanowiło dobry punkt wyjściowy do dalszych webinariów organizowanych przez studentów z Koła Prawa Konstytucyjnego KonstytUZja.