W dniu 3 grudnia 2020 roku w Sądzie Okręgowym odbyła się rozprawa karna, na której w roli oskarżyciela publicznego występował dr Alfred Staszak adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jednocześnie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W charakterze publiczności uczestniczyła grupa studentów naszego Wydziału Prawa i Administracji (ograniczona z uwagi na obowiązujące wymogi sanitarne).

Aktem oskarżenia objęto trzy osoby, którym zarzucono m.in. posiadanie narkotyków w znacznej ilości. Wobec dwóch oskarżonych w tej sprawie stosowany jest środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania, byli więc doprowadzani z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Postępowaniu temu towarzyszy kilka problemów dowodowych i procesowych, które zostały omówione przez naszego adiunkta jeszcze przed rozprawą. Studenci zwrócili jednak najbardziej uwagę na dynamikę postępowania dowodowego i widoczną na rozprawie nagłą zmianę postawy oskarżonych. W postępowaniu przygotowawczym korzystali oni z prawa do odmowy składania wyjaśnień, a w toku rozprawy takie wyjaśnienia składali. Ich wyjaśnienia były jednak ze sobą sprzeczne, co powoduje, że okoliczności popełnienia zarzucanych im przestępstw nadal budzą wątpliwości. Z tego też powodu prokurator oświadczył, że nie wyrazi zgody, na dobrowolne poddanie się przez nich karze. W całej sprawie pojawia się wiele ciekawych wątków. Między innymi nadal nie jest jasne, czy przestępstwa określone w akcie oskarżenia popełnili faktycznie wszyscy oskarżeni i jaka była rola każdego z nich. Sąd przed wydaniem wyroku będzie obowiązany zbadać wszystkie istotne okoliczności zaistniałych przestępstw - te przemawiające zarówno na korzyść oskarżonych, jak i na niekorzyść. Dzięki możliwości uczestniczenia w rozprawie studenci mogą nauczyć się nie tylko teorii, ale także praktyki stosowania prawa. Przede wszystkim jednak mogą obserwować przebieg postępowania karnego - krok po kroku. Takie doświadczenie z pewnością zaprocentuje, gdy już po ukończeniu studiów będą przygotowywać się do samodzielnego udziału w rozprawach.