Prof. Andrzej Gorgol członkiem Komisji Prawniczej PAN

Miło nam poinformować, że Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ dołączył do elitarnego grona członków Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Przy tym oddziale działa 18 Komisji Naukowych, skupiających ponad 700 członków. Komisja Prawnicza jest organizatorem licznych międzynarodowych konferencji i wydaje Tekę, która stanowi wysoko punktowany periodyk naukowy. Członkami tej komisji są przedstawiciele zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni, w tym z Francji, Belgii, Włoch, Finlandii, Ukrainy, Słowacji, a nawet Przewodniczący Papieskiej Rady Tekstów Prawnych w Watykanie.