Informacje dot. uruchamianych przedmiotów i specjalności w sem. letnim 20/21

Specjalność ADM II st. sem.let.20-21

Przedmiot do wyboru ADM I st. sem.let.20-21