O skutecznym zwalczaniu mobbingu - Wywiad na łamach Gazety Lubuskiej z dr. Piotrem Sobańskim z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

 
Zagadnienie jak najskuteczniejszej walki z mobbingiem będącym patologią w środowisku pracy jest szeroko dyskutowane społecznie. Miło nam poinformować, że w tej dyskusji uczestniczy również Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego naszego Wydziału.

W internetowym wydaniu Gazety Lubuskiej ukazał się wywiad z doktorem Piotrem Sobańskim, który w swoim dorobku naukowym porusza kwestię potrzeby zwalczania wszelkich przejawów mobbingu, w tym mobbingu na uczelniach. Przewidziana w kodeksie pracy ochrona przed mobbingiem nie przynosi w praktyce pożądanych efektów. Poza tym próby dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym nie są skuteczne w szczególności z uwagi na rozkład ciężaru dowodu. Niestety na pracowniku spoczywa ciężar udowodnienia zarówno istnienia mobbingu, a także skutków mobbingu.

Mobbing często spełnia znamiona przestępstwa uporczywego nękania, a niekiedy nawet przestępstwa znęcania. Pracownik, który uzna, że istnieje podejrzenie popełnienia przeciwko niemu przestępstw w środowisku pracy, może zwrócić się o pomoc do organów ścigania. Już samo wszczęcie postępowania karnego przeciwko sprawcy skutkuje zaprzestaniem negatywnych działań wymierzonych przeciwko pracownikowi.

Wywiad jest przyczynkiem w dyskusji nauki i praktyki w ściganiu mobbingu na gruncie prawa karnego.

Poniżej link do artykułu:

https://gazetalubuska.pl/mobbing-w-pracy-czy-uporczywe-i-dlugotrwale-nekanie-lub-zastraszanie-pracownika-to-przestepstwo/ar/c1-15357069