Seminarium Prawnomedyczne

W piątek 18 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się pierwsze Zielonogórskie Seminarium Prawnomedyczne. Tematem przewodnim wydarzenia był wpływ sytuacji epidemicznej na odpowiedzialność służb medycznych. Z racji trwającego stanu epidemii, wydarzenie odbyło się online, za pośrednictwem platformy Google Meet. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Medycznego Corius, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zrzeszające studentów z kierunku prawo i kierunku lekarskiego.

Opiekunem Koła jest dr Joanna Zdanowska z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego. W wydarzeniu obok studentów prawa i medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego udział wzięli studenci prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydarzenie rozpoczęła Przewodnicząca KNPM Corius Hanna Wojtasińska, która przywitała wszystkich gości, w tym:
- dr hab. Barbarę Literską, prof. UZ Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego;
- prof. dr hab. Hannę Paluszkiewicz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ;
- dr hab. Joannę Długosz-Jóźwiak, prof. UAM z Zakładu Prawa Karnego UAM w Poznaniu;
- dr hab. Arkadiusza Wudarskiego, prof. UZ Kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego UZ;
- dr Sebastiana Kowalskiego z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego UZ.

Pani Rektor oraz Pani Dziekan, a następnie Pan Profesor Arkadiusz Wudarski wygłosili krótkie wystąpienia inaugurujące Pierwsze Zielonogórskie Seminarium Prawnomedyczne.

Seminarium odbywało się w dwóch panelach tematycznych. Panel pierwszy rozpoczął się od wystąpienia studentek z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu – Pauliny Kaczmar i Barbary Krzyżaniak. Prelegentki poruszyły temat „Wyłączenia odpowiedzialności za zachowania przedstawicieli służb medycznych podejmowane w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19”. Kolejnym prelegentem był Pan mgr Hubert Kocur, absolwent WPiA UZ aktualnie doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, z Instytutu Nauk Prawnych US. Tematem Jego wystąpienia były „Karnoprawne aspekty odpowiedzialności lekarza za zakażenie pacjenta koronawirusem SARS-CoV-2”. Pierwszy panel zamknęła Natalia Majewska, studentka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wystąpieniem „Rola Policji w czynnościach związanych z odmową przyjęcia pacjenta do szpitala”. Po tym wystąpieniu nadszedł czas na dyskusję, a następnie na krótką przerwę.

Pierwszym wystąpieniem w trakcie drugiego panelu była prezentacja studentek z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu - Katarzyny Duchlińskiej i Natalii Zagórskiej, na temat „Odpowiedzialność funkcjonariuszy państwowych, a okoliczności wyłączające bezprawność na podstawie przepisów „covidowych””. Następnie nadszedł czas na dwa, wsparte ciekawymi prezentacjami wystąpienia prelegentek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwsze zaprezentowały się Alicja Maliszak z Wydziału Prawa i Administracji UZ oraz Iga Kolasa z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UZ. Tematem ich wystąpienia była „Odpowiedzialność za nieprzyjęcie pacjenta do szpitala w dobie pandemii COVID-19”. Ostatnie wystąpienie, zamykające Zielonogórskie Seminarium Prawnomedyczne, przedstawiły Hanna Wojtasińska z Wydziału Prawa i Administracji UZ oraz Alicja Świątek z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UZ. Prelegentki poruszyły kwestie prawno-medyczne „Odmowy poddania się szczepieniom ochronnym”.

Wystąpienia zakończyła żywa dyskusja, w której dyskutanci odnosili się do głównego zagadnienia seminarium tj. wpływu sytuacji epidemicznej na odpowiedzialność służb medycznych.Wydarzenie zostało podsumowane przez dr Joannę Zdanowską, która dziękując członkom Koła za zorganizowanie Seminarium oraz prelegentom i gościom za aktywni w nim udział, wyraziła nadzieję na zorganizowanie kolejnych jego edycji.