JM Rektor przyznał indywidualne nagrody dydaktyczne za 2019/2020 r. za autorstwo podręczników bądź materiałów dydaktycznych następującym pracownikom INP:

dr Alfredowi Staszakowi, dr Agnieszce Kani, dr Olafowi Włodkowskiemu oraz prof. dr hab. Hannie Paluszkiewicz z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego
oraz dr hab.Andrzejowi Gorgolowi i dr Wiktorowi Trybce z Katedry Prawa Finansowego i Administracyjnego.

Gratulujemy!