XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

Szczegóły >>>>