Jest nam mił poinformować, że Pani dr Ewa Żołnierczyk z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego INP UZ została wybrana na funkcję członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w XI kadencji (2020-2024).

Decyzję tę podjęło Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 24.09.2020 r. Pani doktor została także członkiem stałej komisji Rady OIRP Wrocław tj. II Komisji ds. aplikacji. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Andrzej Bisztyga złożył Pani Doktor gratulacje z tego tytułu.