Uwaga studenci zmiana dokumentów dotyczące praktyk.
Nowe wzory dokumentów praktyk dostępne są na stronie:

http://www.wpa.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=145&lang=pl