W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Porozumienie sygnowali: w imieniu INP UZ Dyrektor prof. Andrzej Bisztyga a w imieniu OIRP Dziekan dr Przemysław Sztejna. Strony porozumienia zadeklarowały podjęcie współpracy w zakresie wspólnych inicjatyw i działań oraz rozwijania kontaktów między INP UZ a OIRP w Zielonej Górze. W założeniu współpraca ta obejmuje zwłaszcza współorganizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, w szczególności przez wsparcie finansowe Izby, wsparcie organizacyjne i promocję tych wydarzeń z możliwością zapewnienia radcom prawnym udziałów w nich na potrzeby dokształcania zawodowego.