Dr Piotr Kapusta z Pracowni Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej INP UZ został wybrany w skład stałej Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji (2020-2024).

W Instytucie Nauk Prawnych UZ dr P. Kapusta pełni między innymi funkcję koordynatora ds. kontaktów z akademickimi ośrodkami prawniczymi w Republice Federalnej Niemiec. Ponadto, został on także członkiem Komisji ds. Promocji Zawodu i Edukacji Prawnej Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Andrzej Bisztyga złożył Panu Doktorowi gratulacje z powodu objęcia nowych funkcji i zadań.