Jest nam miło poinformować, że Pani dr Magdalena Wasylkowska-Michór z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego INP UZ została po raz kolejny wybrana na funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, obecnie w XI kadencji (2020-2024).

Decyzję tę podjęło Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 24.09.2020 r. Pani doktor została także członkiem dwóch stałych komisji Rady OIRP Wrocław tj. V Komisji ds. współpracy z zagranicą oraz VII Komisji ds. współpracy z samorządami zawodowymi i instytucjami. Od lutego 2021 r. dr Magdalena Wasylkowska-Michór sprawuje również funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji Radcowie Razem. Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Andrzej Bisztyga pogratulował Pani Doktor objęcia nowych funkcji we wrocławskim samorządzie radcowskim.