I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza współczesnej Europy. Aktywizacja obywatelska, społeczna i europejska”. Konferencja odbędzie się 23-24 kwietnia 2021 w formie hybrydowej: przez platformę ZOOM.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerem Konferencji jest program edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Gościem wygłaszającym wykład otwierający konferencję jest prof. Danuta Hübner.

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/1736384446542201