W związku z opublikowaniem w dn. 11.03.2021 r. informacji o objęciu czerwoną strefą województwa lubuskiego od dnia 15.03.2021 r. przypomina się o konieczności przestrzegania zasad wskazanych w „Planie przywracania funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego” oraz we wszystkich Komunikatach Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nieprzestrzeganie zasad i wytycznych przez studentów stanowi podstawę do oceny takiego zachowania jako naruszenia przepisów obowiązujących w Uczelni, mogącego skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.
Szczegółowy Komunikat nr 4 Zespołu Antykryzysowego UZ oraz Komunikat nr 5 dotyczący Domów studenckich dostępne są na stronie https://www.uz.zgora.pl/index.php?zespol-antykryzysowy