Wirtualne Drzwi Otwarte na Wydziale Prawa i Administracji w dniu 23 marca 2021 r.

Spotkanie on-line odbędzie się na stronie facebookowej UZ oraz fanpagu WPiA o godz. 12.00 i rozpocznie się rozmową z Dziekan WPiA prof. dr hab. Hanną Paluszkiewicz i Prodziekan ds Studenckich dr Anną Chodorowską.

O godz. 13.00 o studiach na WPiA UZ opowie absolwent kierunku Prawo mgr Huber Kocur, a o godz. 13.30 warsztaty prezentujące zagadnienia kryminalistyki i procesu karnego przedstawi dr Alfred Staszak z katedry Prawa Karnegio i Postępowania Karnego.

Zapraszamy!

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/UniwersytetZielonogorski/?fref=tag