Uchwałą nr 126 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęta w dniu 24 lutego 2021 r. do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2020-2024 powołani zostali z Wydziału Prawa i Administracji - dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ; dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ oraz dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ. Łącznie Komisja liczy 16 członków - po jednym przedstawicielu każdego Wydziału i Filii w Sulechowie oraz jednym przedstawicielu studentów.

Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego