W dniu 22 marca 2021 r. odbyła się w trybie online ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 21 marca 1921 r. Rozważania w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji”, której organizatorem była Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W konferencji wzięli udział prelegenci reprezentujący polskie wiodące ośrodki akademickie. Celem konferencji było upamiętnienie 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji z 17 marca 1921 r. Stanowiła ona przestrzeń do wymiany poglądów na ile współczesne instytucje ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego uregulowane w Konstytucji RP z 1997r. stanowią kontynuację zamysłu ówczesnego ustrojodawcy.

W części plenarnej konferencji wystąpił dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego wygłaszając referat na temat: „Instytucje demokracji partycypacyjnej w Konstytucji marcowej na tle współczesnym”. Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawił propozycje podnoszone na etapie tworzenia Konstytucji marcowej odnoszące się do instytucji demokracji partycypacyjnej i ich znaczenie dla rozwiązań obowiązujących współcześnie. Konferencja objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego zgromadziła liczne grono uczestników, a wygłoszone referaty wraz z materiałami nadesłanymi zostaną niebawem opublikowane.