Dnia 26 lutego 2021 r. odbyła się online międzynarodowa konferencja pt. "Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników" ("Brexit - Its Impact and Challenges for Lawyers"). Konferencja organizowana była przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu.

Jej tematyka, najogólniej rzecz ujmując, oscylowała wokół skutków, jakie wywołało wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w odniesieniu do stosunków prawnych pomiędzy tym krajem a Polską. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele zarówno doktryny jak i praktyki prawa z Wielkiej Brytanii i Polski. Ze strony Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego na konferencji wystąpiła Pani dr radca prawny Magdalena Wasylkowska-Michór. Jej wystąpienie pt."Brexit a współpraca z UE w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego" dotyczyło skutków Brexitu w dziedzinie określania prawa właściwego, przede wszystkim stosowania rozporządzenia Rzym I o prawie właściwym dla zobowiązań umownych oraz Rzym II o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych. W toku negocjacji związanych z Brexitem zarówno wśród przedstawicieli doktryny jak i wśród praktyków prawa pojawiały się argumenty, że najlepszym rozwiązaniem zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla Unii Europejskiej byłoby uzgodnienie dalszego stosowania istniejących instrumentów prawa UE lub dążenie do zawarcia nowej umowy, która powielałaby te instrumenty. Wystąpienie, poprzez prezentację rozwiązań proponowanych na kolejnych etapach negocjacji (projekt umowy o wystąpieniu z dnia 19 marca 2018 r., umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01, Prawo właściwe dla zobowiązań umownych i zobowiązań pozaumownych (poprawki itp.) (wyjście z UE) rozporządzenia 2019 ) pokazało, na które rozwiązanie ostatecznie się zdecydowano i jakie zasady obowiązują obecnie w relacjach pomiędzy UE a Wielką Brytanią jeśli chodzi o określanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych.

Program konferencji