UWAGA STUDENCI!

Fundacja Court Watch Polska zaprasza Studentów WPiA UZ do udziału – na zasadach wolontariatu – w programie Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Wolontariat w Fundacji polega na obserwacji (także w sposób zdalny) rozpraw sądowych i stanowi akceptowaną formę odbycia praktyk studenckich.

Udział w programie poprzedzony jest specjalnymi szkoleniami, których oferta dostępna na stronie amicus.courtwatch.pl/szkolenia

Podczas szkolenia można dowiedzieć się jak działa Fundacja, jakie są procedury i metodologia monitoringu, jak działają sądy, jakie są zasady udziału w rozprawie sądowej w charakterze publiczności. Bezpośrednio po szkoleniu można zarejestrować się w Fundacji i rozpocząć praktyki studenckie realizowane w formie obserwacji w sądach

Zainteresowani Studenci mogą zgłaszać się na szkolenie wstępne bezpośrednio w Fundacji: https://courtwatch.pl/zaangazuj-sie/praktyki-studenckie/

Pod tym linkiem znajdują się także wszystkie potrzebne informacje dotyczące szkolenia i wolontariatu w ramach praktyk studenckich.