Prof. Andrzej Bisztyga - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego INP UZ wziął aktywny udział w konferencji naukowej nt. „Sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości, zorganizowanej w dniu 25 marca 2021 r. przez Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód, Stowarzyszenie „Mój Kazachstan”, Polsko - Kazachstańską Izbę Handlowo - Przemysłową oraz Ambasadę Republiki Kazachstanu.

Referat prof. Andrzeja Bisztygi był poświęcony zagadnieniu zniesienia kary śmierci w Republice Kazachstanu. Zniesienie kary śmierci w Kazachstanie było następstwem przystąpienia przez RK do Drugiego Fakultatywnego Protokołu do Międzynarodowych Paktów Praw Osobistych i Politycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w końcu 2020r. Przedmiot wystąpienia prof. Andrzeja Bisztygi dotyczył zbiegu założeń polityki karnej oraz celów polityki zagranicznej RK. W zorganizowanej w trybie zdalnym konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, w tym m.in. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Polsce JE Alim Kirabayev, Senator Rzeczypospolitej Polskiej a zarazem Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Kleina, Dyrektor Instytutu Badań Współczesnych Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego im. L.Gumilowa prof. Mukhit - Ardager Sydyknazarov, prof. Artur Kijas z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Jerzy Szukalski z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Prezes Polsko - Kazachstańskiej Izby Handlowo - Przemysłowej Piotr Guzowski. Otwarcia i podsumowania konferencji dokonali Prezes SWPW Józef Bryll oraz Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” b.ambasador RP w Republice Kazachstanu dr Władysław Sokołowski.