Pracownicy Katery Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego oraz Katedry Organizacji Administracji Publicznej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego byli aktywnymi uczestnikami zorganizowanej w dniu 23 czerwca 2021 roku Międzynarodowej Konferencji nt. „Konstytucja Ukrainy: aksjologiczny wymiar 25-letniego doświadczenia tworzenia państwa i prawa”, zorganizowanej przez wiodący prawniczy ośrodek naukowy w Ukrainie - Instytut Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.

Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Dyrektor INP UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ wystąpił w imieniu Instytutu ze słowem powitalnym obok Rektora Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki prof. Wołodymyra Buhrova, Prezydenta Stowarzyszenia Ukraińskich Prawników prof. Wasyla Kostyckiego, Sędziego Federalnego Stanów Zjednoczonych Bohdana Futeya oraz Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki prof. Oleha Martselaka. Koordynator INP UZ ds. kontaktów z prawniczymi ośrodkami naukowymi w Ukrainie dr hab. Iwan Pankevych, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego INP UZ oraz dr Andrzej Stec z Katedry Organizacji Publicznej wygłosili na konferencji referaty. Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ przedstawił referat pt. „Kształtowanie się współczesnej demokracji przedstawicielskiej: ukraińskie a zagraniczne doświadczenie”. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w Wydawnictwie Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.

Instytut Nauk Prawnych UZ posiadał status współorganizatora tej konferencji. INP UZ aktywnie rozwija naukową współpracę ze swoimi odpowiednikami w Ukrainie, w tym z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Gospodarki Wodnej w Równem. Koordynatorem INP UZ ds. kontaktów z prawniczymi ośrodkami naukowymi w Ukrainie jest dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ.