Uwaga! Zmiany w Regulaminie Studiów - Uchwała nr 256 Senatu UZ z dnia 30 czerwca 2021 r.

Tekst jednolity RS stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały jest dostępny na stronie https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow