Forum jest rocznikiem wydawanym od 2020 r. skierowanym do studentów studiów prawniczych oraz administracyjnych oraz absolwentów tych kierunków studiów niemających tytułu naukowego, a chcących zabrać głos w istotnym, aktualnym zagadnieniu dotyczącym interpretacji i stosowania prawa, zamierzających spróbować swoich sił w publikowaniu tekstu o charakterze naukowym.

Warunkiem opublikowania tekstu są dwie pozytywne recenzje: z których jedna jest wewnętrzną - sporządzaną przez członka komitetu redakcyjnego, a druga zewnętrzną - sporządzana przez osobę z tytułem naukowym, specjalistę w zakresie tematyki ujętej w recenzowanym artykule.

Podstawową wersją czasopisma jest wersja elektroniczna

Publikacje w Studenckim Forum Prawniczym i Administracyjnym są nieodpłatne.