Komitet redakcyjny:

red. naczelny dr Sebastian Kowalski; zastępca red. naczelnego Mateusz Wartalski sekretarz redakcji: Hubert Kocur, członkowie Komitetu: dr Ewa Żołnierczyk, dr Agnieszka Kania, dr Magdalena Skibińska, Calina Piszcz

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz - Przewodnicząca, członkowie Rady: dr hab. Joanna Długosz - Jóźwiak prof. UAM, dr hab. Anna Musiała prof. UAM, dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel prof. UZ, dr. hab. Krzysztof Wesołowski prof. USz, dr hab. Andrzej Bisztyga prof. UZ

Recenzenci - rocznik 2020: dr Nina Leśniak - Niedbalec, dr Alfred Staszak, dr Daniel Wojtczak