W dniach 11-17 lipca br dr Ewaryst Kowalczyk z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego odbywał staż naukowy w Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie.

Pobyt realizowany był w ramach programu wymiany osobowej naukowców realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Tempus Public Foundation. Staż odbywał się przy współpracy z prof. Tunde Tatrai, która jest cenioną na arenie międzynarodowej badaczką europejskiego prawa zamówień publicznych, autorką licznych publikacji oraz uczestniczką międzynarodowych programów badawczych. Staż dra Ewarysta Kowalczyka poświęcony był problematyce równego traktowania w obszarze zamówień publicznych w wymiarze europejskim. Dr E. Kowalczyk jest koordynatorem do spraw kontaktów z ośrodkami akademickimi z Węgier.