Informacje o terminach egzaminów dyplomowych na kierunkach Prawo i Administracja

 

 

 

I.Egzamin dyplomowy w dniu 17 września 2021r.

Komisja 1 w trybie on-line

godz. 8.00 nr albumu 87945 

Komisja w składzie:
Dr hab. Paweł Kuczma , prof. UZ (Przewodniczący)
Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ (Promotor)
Dr Anna Chodorowska (Recenzent)

Komisja 2

godz. 16.30 nr albumu 94349 s. 204

Komisja w składzie:
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Przewodniczący)
dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ (Promotor)
dr Alfred Staszak (Recenzent)

II. Egzamin dyplomowy w dniu 18 września 2021r.

Komisja 1

godz. 9.00 nr albumu 94394 s. 204

Komisja w składzie:
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Przewodniczący)
dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ (Promotor)
dr Anna Chodorowska (Recenzent)

Komisja 2

godz. 9.30 nr albumu 98489 s. 202
godz. 10.00 nr albumu 98510 s. 204
godz. 10.30 nr albumu 98517 s. 202
godz. 11.00 nr albumu 102085 s. 204
godz. 11.30 nr albumu 93070 s. 202
godz. 12.00 nr albumu 88049 s. 204
godz. 12.30 nr albumu 93069 s. 202

Komisja w składzie:
dr Anna Chodorowska (Przewodniczący)
dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ (Promotor)
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Recenzent)

III. Egzamin dyplomowy w dniu 20 września 2021r.

godz. 8.00 nr albumu 81353 s. 103
godz. 8.30 nr albumu 91919 s. 205
godz. 9.00 nr albumu 79128 s. 103
godz. 9.30 nr albumu 93083 s. 105
godz. 10.00 nr albumu 93086 s. 103

Komisja w składzie:
Dr hab. Jarosław Kuczer Prof. UZ  (Przewodniczący)
Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (Promotor)
Dr Agnieszka Opalińska UZ (Recenzent)

 

IV Egzamin dyplomowy w dniu 24 września 2021 r.

Komisja 1

godz. 12.00 nr albumu 90433 s. 204

godz. 12.30 nr albumu 93104 s. 202

godz. 13.00 nr albumu 91353 s. 204

godz. 13.30 nr albumu 98505 s. 202

 

Skład komisji:

Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (przewodniczący)

Dr hab. Tadeusz Stanisławski Prof. UZ (promotor)

Dr Justyna Michalska (recenzent)

 

 

Komisja 2

godz. 14.00 nr albumu 86870 s. 204

 

Skład komisji:

Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (przewodniczący)

Prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz  (promotor)

Dr Michał Zieliński (recenzent)

 

V Egzamin dyplomowy w dniu 25 września 2021 r.

 

Komisja 1

godz. 9.00 nr albumu 99901 s. 204

godz. 9.30 nr albumu 87460 s. 202

godz. 10.00 nr albumu 91138 s. 204

godz. 10.30 nr albumu 91106 s. 202

 

Skład komisji:

Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (przewodniczący)

Prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz  (promotor)

Dr Michał Zieliński (recenzent)

 

Komisja 2   (on-line)

godz. 11.00 nr albumu 94369

 

Skład komisji:

Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (przewodniczący)

Dr hab. Tadeusz Stanisławski Prof. UZ (promotor)

Dr Justyna Michalska (recenzent)

 

VI Egzamin dyplomowy w dniu 28 września 2021 r.

Komisja 1 (on-line)

godz. 17.00 nr albumu 87988

 

Skład komisji:

Dr Grzegorz Góralczyk (przewodniczący)

Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ  (promotor)

Dr Anna Chodorowska (recenzent)

 

Komisja 2 (on-line)

godz. 17.20 nr albumu 94988

godz. 17.40 nr albumu 85450

godz. 18.00 nr albumu 95249

godz. 18.20 nr albumu 90434

 

Skład komisji:

Dr Anna Chodorowska (przewodniczący)

Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ  (promotor)

Dr Grzegorz Góralczyk (recenzent)

 

VII  Egzamin dyplomowy w dniu 29 września 2021 r.

 

Komisja 1

godz. 10.00 nr albumu 88026 s. 204

godz. 10.20 nr albumu 90416 s. 308

 

Skład komisji:

Dr Anna Chodorowska (przewodniczący)

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz  (promotor)

Dr Alfred Staszak (recenzent)

 

VIII. Egzamin dyplomowy w dniu 30 września 2021 r.

 

Komisja 1

godz. 10.00 nr albumu 102090 s. 103

godz. 10.30 nr albumu 90297 s. 105

godz. 11.00 nr albumu 90299 s. 103

godz. 11.30 nr albumu 94702 s. 105

godz. 12.00 nr albumu 94453 s. 103

 

Skład komisji:

Dr Ewaryst Kowalczyk (przewodniczący)

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ  (promotor)

Dr Rafał Bucholski (recenzent)