Arkadiusz Wudarski prowadzący obecnie badania prawnoporównawcze na Wydziale Prawa Uniwerstytetu w Zurichu został jednocześnie stypendystą (senior fellow) oraz członkiem Collegium Helveticum.

Collegium Helveticum jest interdyscyplinarnym Instytutem Badawczym (Institute for Advanced Studies – IAS) prowadzonym wspólnie przez trzy szwajcarskie ośrodki naukowe w Zurichu, tj. Politechnikę Federalną (ETH), Uniwersytet Zurich (UZH) oraz Uniwersytet Artystyczny (ZHdK). Collegium zostało założone w 1997 roku jako forum dialogu między naukowcami, którego celem było promowanie wzajemnego zrozumienia między naukami przyrodniczymi i technologią z jednej strony, a naukami humanistycznymi i społecznymi z drugiej. Collegium Helveticum mieści się w centrum Zurichu w historycznym budynku dawnego obserwatorium astronomicznego z XIX wieku. Pomieszczenia Collegium oraz jego interdyscyplinarny format oferują idealne warunki dla innowacyjnych projektów akademickich i artystycznych. Collegium jest jednocześnie w pełni zintegrowane z systemem zuryskich uczelni. Od 2021 kieruje nim dyrektor – profesor ETH Sebastian Bonhoeffer, a jest zastępcą jest doktor Christian Ritter; za komunikację i zarządzanie odpowiada Andrea Keller, a sprawy finansowe i administracyjne prowdzi Adrea Truttmann. Radę naukową tworzą światowej klasy naukowcy i osobowości.

Wspólnotę naukową tworzą junior, senior oraz associated fellows. Junior Fellows są młodymi pracownikami naukowymi prowadzący badania na poziomie doktoranckim i habilitacyjnym. Senior Fellows to uznani naukowcy i artyści, którzy są jednocześnie afiliowani w ETH Zürich, UZH lub ZHdK i którzy dodaktowo biorą aktwyny udział w pracach Collegium Helveticum. Fellows wspierają Associated Fellows, którzy są profesorami na jednym z trzech stowarzyszonych uniwersytetów.

Collegium Helveticum gości obecnie dziewięciu junior fellows oraz taką samą liczbę senior fellows. Wśród senior fellows, oprócz Arkadiusza Wudarskiego, są profesorowie z Iranu oraz Brazylii, a także sześciu przedstawicieli Stanów Zjednoczonych reprezentujących czołowe ośrodki badawcze w Yale, Pittsburgu, Providence, Bostonie, Ames oraz Cambridge.

Członkowie społeczności Collegium są aktywnie zaangażowani w życie akademickie i mają wiele możliwości wymiany naukowej, na przykład podczas regularnych jour fixes; dodaktowo pobyt w Collegium jest wzbogacony o szereg wydarzeń naukowych, a także aktywności i inicjatyw podejmowanych przez fellows przy współpracy z partnerami akademickimi ze stowarzyszonych uniwersytetów. Collegium przywiązuje dużą wagę do osobistego zaangażowania i interakcji, co powoduje, że ilość fellows jest ograniczania. Program jest jednak otwarty dla kandydatów ze wszystkich dyscyplin akademickich i artystycznych.

Więcej o stypendystach: https://collegium.ethz.ch/en/fellows/

Więcej o Collegium Helveticum: https://collegium.ethz.ch/en/about-us/

Photo: Michael Calabro, © Collegium Helveticum