W dniu 17 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The state`s powers to intervene in family life” w ramach międzynarodowego projektu badawczego Profesora Arkadiusza Wudarskiego „Uprawnienia państwa do ingerowania w życie rodzinne.

Państwo i rodzina w sporze o dobro dziecka” współfinansowanego przez Polsko Niemiecką Fundację Na Rzecz Nauki. W komitecie organizacyjnym tego wydarzenia zasiedli także pracownicy naukowi Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzięki wspólnemu wysiłkowi organizatorów udało się zapewnić udział w obradach naukowców z całego świata reprezentujących m.in.: University of Miami (USA), North-West University (South Africa), Uniwersytet w Osace (Japonia), Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Europa Universität Viadrina Frankfurt-Oder (Niemcy), Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Federalny Rio de Janeiro (Brazylia), Kenyatta University (Kenya), University of Leuven (Belgium), Eötvös Lorand University (Hungary), University of Bolonia (Italy), Uniwersytet Limerick (Irlandia), Uniwersytet Biznesu i Technologii w Tibilisi (Gruzja). Konferencja dotyczyła problematyki roli państwa w stosunkach rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń dla dobrostanu dzieci w ujęciu porównawczym. W ramach czterech paneli dyskusyjnych prelegenci oraz uczestnicy dyskutowali na temat uprawnień państwa w integralność i autonomię rodziny dokonując analizy oceny działania systemów ochrony dzieci w różnych krajach.