Uprzejmie informuję, że na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Konkursu przesunięciu ulegają terminy zakończenia prac Zespołu Oceniającego prace magisterskie zgłoszone do Konkursu.
Nowy termin ustalony został na dzień 7 października br. (wcześniej 29 września br.), a termin ogłoszenia wyników III Edycji Konkursu ustalony został na dzień 15 października br. (wcześniej 30 września br.).
Wręczenie nagród Laureatom Konkursu nastąpi w terminie wskazanym w osobnym komunikacie i jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej i zaleceń władz Uczelni.

Skład Zespołu oceniającego prace zgłoszone w konkursie (§3 ust. 3 i 4 Regulaminu):

1/ dr hab. B.Ślusarz, prof UZ (przewodniczący)
2/ dr hab. P.Kuczma, prof. UZ
3/ dr hab. B.Halczak, prof. UZ
4/ dr A.Staszak
5/ dr R. Bucholski
6/ dr J.Zdanowksa (sekretarz zespołu).