Szanowni Studenci I roku,

Szkolenie BHP realizowane jest w formie samokształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na uczelnianej platformie Moodle - https://moodle.elearn.uz.zgora.pl
Szkolenie dostępne będzie od 1 października 2021 r., test zaliczeniowy należy wypełnić w dniach 21-22 października 2021 r. 1 października 2021 r. studenci otrzymają, na uczelniane skrzynki email, dane do logowania na 'Platformę edukacyjną Moodle | UZ' oraz dostęp do kursu o nazwie 'Szkolenie BHP dla studentów'.
Opiekunem szkolenia BHP jest p. Beata Zawadzka, kierownik sekcji BHP. Wszelkie pytania natury organizacyjnej oraz merytorycznej można do niej kierować za pomocą mechanizmów platformy – forum dyskusyjnego oraz spotkań online.
Powyższe informacje zostały wysłane wszystkim studentom na ich konta pocztowe 30 września 2021 r.