Pracownik INP dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof UZ 29 września br. został powołany w skład Rady Naukowej przy Ministrze ds. Rozwoju Samorządu. Rada zajmie się m.in. propozycjami, jakie zostały zgłoszone w toku konsultacji projektu Samorząd 3.0. To ponad 1000 wniosków na 1300 stronach. Kolejnym krokiem ministerstwa ma być powołanie - na bazie Rady - Komisji Kodyfikacyjnej, która przygotuje jednolity Kodeksu Samorządu Terytorialnego