Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellrigel, prof. UZ i dr Ewaryst Kolawczyk w dniach 20-24.9.21 r. uczestniczyli w International Week for Staff Teaching and Training organizowanym przez partnerski uniwersytet „1 Decembrie 1918” Alba Iula.

W ramach tego projektu dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ przedstawiła cykl wykładów z bioetyki dla zagranicznych studentów. Oboje brali udział w szkoleniu dla pracowników uniwersytetu pt. „Internationalisation of Higher Education: Callenges and Rewards”.