Wyjazd szkoleniowy dr Andrzeja Steca na Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. W dniach 20-24 września br dr Andrzej Stec z Katedry Organizacji Administracji Publicznej uczestniczył w wyjeździe szkoleniowym (STT) w ramach Programu Erasmus+ KA 107.

W trakcie szkolenia miał możliwość zapoznania się z nowo powstałą strukturą Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kijowskiego oraz tematyką prowadzonych badań w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.

Pobyt umożliwił omówienie realizacji wspólnych projektów badawczych w ramach programów Miniatura i NAWA z Prorektor UK Prof. Ksienią Smyrnovą oraz Dyrektorem Działu Współpracy Międzynarodowej Romanem Petjurom. Osoby kierujące współpracą międzynarodową na Uniwersytecie Kijowskim wyraziły zainteresowanie wymianą kadry naukowej oraz młodzieży akademickiej.

Wizyta dr A. Steca umożliwiła omówienie zakresu potencjalnych badań z prof. dr hab. Valerią Pojedynok - Dyrektorem Ośrodka Studiów Europejskich Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Pani profesor wyraziła zainteresowanie podnoszeniem kompetencji językowych kadry naukowo-badawczej w ośrodku, którym kieruje.

Od dnia 23 września 2021 r. w związku z lawinowym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19 Uniwersytet Kijowski przeszedł na kształcenie on-line.