Miło nam poinformować, że Pani mgr Marta Szachowicz została Laureatką wydziałowego etapu Konkursu Absolwent Extra, organizowanego na podstawie Zarządzenia nr 121 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Komisja pod przewodnictwem Dziekan WPiA prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz, w składzie: dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ; dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ; dr Magdalena Skibińska i dr Sebastian Kowalski jednogłośnie uznała mgr Martę Szachowicz za najlepszą Absolwentę Wydziału Prawa i Administracji w roku akademickim 2020/21, doceniając nie tylko jej wyniki w nauce (dyplom ukończenia studiów na kierunku Prawo z oceną celującą), ale także sukcesy na polu naukowym, jakie w okresie studiów osiągnęła (1 miejsce na etapie wydziałowym Konkursu wiedzy o prawie konstytucyjnym; 1 miejsce na etapie wydziałowym w Konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym). Laureatka reprezentowała Wydział na etapie ogólnopolskim Konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Ogólnopolskim etapie Konkursie z prawa własności intelektualnej.

Pani Marta Szachowicz w okresie studiów czynnie uczestniczyła w działalności studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego przy Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego; pomagała w organizacji konferencji naukowych organizowanych na Wydziale, a także dbała o własny rozwój zawodowy uczestnicząc w ponadprogramowych praktykach zawodowych w kancelarii notarialnej, radcowskiej oraz w sądzie.

Aktywnie popularyzowała wiedzę prawniczą zdobytą podczas studiów w ramach inicjatyw Koła Naukowego oraz współorganizowanych seminariów naukowych.

Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszej Absolwentki Extra! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!